Vrywillige Boedeloorgawe

 • Privaat nommer oproepe vanaf krediet verskaffers...
 • Kan nie u skuld betaal...
 • Het nie genoegsame geld vir lewensuitgawes...
 • Skuldbeslagorders neem u geld...
 • Het ander opsies probeer, maar opsoek na die beste uitweg...
 • Het al gehoor van Vrywillige Boedeloorgawe en wil meer weet...
Om 'n slegte finansiele situasie te ignoreer kan lei tot ... skuldbeslagorders, meer spanning, neem minder geld
huis-toe, beslaglegging, balju op u drumpel en die verloor
van u waardevolle bates...
Om die probleem op te los is eenvoudig, ons sal vir u
n realistiese oplossing struktureer om van al u skuld
ontslae te raak
 • raak ontslae van u SKULD VANDAG
 • selfs AL BESIT U NIE vaste bates
 • ons stel DIE BESTE prokureur aan
 • 'n advokaat tree NAMENS U in die hof op

Hoe kan Vrywillige Boedeloorgawe u help? Gee u boedel oor en raak ontslae van u uitstaande skuld. Vrywillige Boedeloorgawe maak voorsiening vir u, om u bydrae te betaal oor 'n periode. Ons sal enige geskrewe kwotasie klop, en u sal u roerende bates behou. Krediet verskaffers sal onmiddelik oorgeneem word deur ons regsspan. Ons kommunikeer met u krediteure om verdere regsaksie te vermy.

 

 • Die doel van Vrywillige Boedeloorgawe is om te help met ‘n nuwe begin – finansieel asook emosioneel. Indien u nie meer in die posisie is om krediet verskaffers te betaal nie, is Vrywillige Boedeloorgawe die antwoord. Vrywillige Boedeloorgawe is ‘n regsproses deur die Hooggeregshop, waar ‘n Trustee aangestel word.

 • Sodra ‘n hofbevel toegestaan is, mag geen krediet verskaffer ‘n eis teen u insit of regsaksie teen u neem nie. Sou u enige skuldbeslagorder teen u salaris he, moet dit onmiddelik gekanselleer word. Vrywillige Boedeloorgawe sal u in staat stel om normaliteit in u finansies te her-ontdek. U sal ook in staat wees om u lewensstyl aan te pas, in lyn met u beskikbare begroting, sonder krediet verskaffer hoofpyne. Ons wil u dus help om finansiele Vryheid te verkry.

 

 • Indien u ‘n vaste bate besit met ‘n verband, sal 80% van u skuld afgeskryf word sodra die bevel toegestaan is om u boedel te oorhandig.

 • Indien u nie in besit is van ‘n vaste bate nie, sal 80% u skuld ingesluit word in die aansoek. Sodra ‘n bydrae persentasie betaal is, sal die balans van u skuld afgeskryf word.

 • U sal geen roerende bates verloor nie, indien hierdie bates reeds ten volle betaal is.

 • Onder sekere omstandighede, mag u, u voertuig behou.

 • Ons advokate verskyn namens u in die Hooggeregshof. Die prokureur hanteer alle verdere kommunikasie met u krediet verskaffers.

 • U sal slegs een vaste betaling he aan die Trustee. Hierna sal u volle inkomste u s’n bly.

 • Alle skuldbeslagorders teen u salaris sal gestop of gekanselleer word, na die hofbevel toegestaan is.

 • Indien u ‘n vaste bate besit, sal u in staat wees om binne 4 (vier) jaar aansoek te doen vir rehabilitasie, na u Vrywillige Boedeloorgawe.

 • Indien u nie ‘n vaste bate besit nie, sal u in staat wees om binne 18 (agtien) maande aansoek te doen vir rehabilitasie, na u Vrywillige Boedeloorgawe.

 • Na rehabilitasie sal u krediet rekord skoongemaak wees.

 • Administratiewe fooi: ‘n Kwotasie sal verskaf word, sodra ‘n evaluasie van u profiel gedoen is.

 • Apart van die administratiewe fooi, sal die hof beslis dat u ongeveer 22c vir elke R1.00 skuld, moet betaal aan u krediet verskaffers.

 • U sal R50,000 moet betaal, indien u byvoorbeeld ‘n totale skuld bedrag van R228,000 het. Hierdie bedrag kan oor 20 maande betaal word, d.w.s. R2,500/maand.

 • Die bogemelde is nie van toepassing, sou u ‘n vaste bate besit nie.

ATest2

 • ‘n Aansoek vorm moet voltooi word, met u persoonlike asook krediet verskaffer inligting.

 • Ons stuur dan u aansoek vorm na die prokureurs, na ontvangs van u volledige aansoek vorm, asook betaling van die vereisde fooi.

 • Let daarop dat ons u aansoek sal aanstuur na ons prokureurs. Die prokureurs sal alle nodige regsadvies wat u mag benodig, verskaf, aangesien ons nie in die posisie is om u regsadvies te verskaf nie.

 • Die prokureur sal ‘n advertensie plaas in die Government Gazette en in die plaaslike koerant.

 • Hierdie dokument sal ingedien word vir assessering by die Meester van die Hooggeregshof vir 14 dae, of met die plaaslike Landdroshof.

 • Hierna word ‘n geregistreerde brief aangestuur aan al u krediet verskaffers, om bewus te word van u Vrywillige Boedeloorgawe.

 • U sal ook kennis ontvang, om dit sodoende aan te kan stuur na enige You will also be provided with the same notice to enable you to forward it to problematiese krediet verskaffers.

 • SARS (Suid-Afrikaanse Inkomstediens) sal ook in kennis gestel word, selfs al is u nie geregistreer by SARS nie.

 • ‘n Advokaat sal namens u optree op die hofdatum, vir die hof verrigtinge.

 • ‘n Kurator sal aangestel word om alle finansiele sake namens u te hanteer, na die hofbevel toegestaan is.

 • Die kurator sal u kontak, om ‘n afspraak te reel om alle inligting te bevestig van u bates, en sal alle inligting aan u verduidelik.

 • Indien u sou misluk om reelings te maak met die kurator, is daar ‘n moontlikheid dat u meubels verwyder kan word.

 • Tydens u Vrywillige Boedeloorgawe periode sal u nie kredietwaardig wees nie.

 • U mag wel onder sekere omstandighede toestemming by die kurator kry om aansoek te doen vir krediet.

 • U mag onder geen omstandighede enige skuld aangaan nie. U mag ook nie ‘n tjek rekening of kredietkaart fasiliteit he nie.

 • Indien u geen vaste bates besit het nie, sal u vir ten minste 18 maande insolvent wees. Sou u vastes bates besit het, sal u vir ten minste 4 jaar insolvent wees.

 • Sodra u Vrywillige Boedeloorgawe proses verby is, kan u dadelik aansoek doen vir rehabilitasie, wat ‘n standaard prosedure is

Frustrated business woman with piggy bank